Holistische Coaching

In mijn coaching praktijk werk ik volgens de Wielwerkmethode.

De Wielwerkmethode is een uniek ontworpen methode, die als basis werkt met:

 • De Natuurlijke Stroom in beweging brengen.
 • Respect voor de natuurlijke cyclus en de wisselwerking en samenhang in alles wat leeft.
 • Vastgelopen (innerlijke) processen weer laten stromen.
 • Het onbewuste bewust maken, zodat er ruimte voor keuzes ontstaat.
 • Samenhang ontdekken tussen denken, energie, gevoel, emoties, gedrag, lichaam, materie en spiritualiteit.

De Wielwerkmethode is een model waarmee de natuurlijke stroom van ieder proces inzichtelijk gemaakt en begeleid kan worden. Een model waarbij het niet uitmaakt of het om een persoonlijk proces gaat of om een bedrijfsmatig proces. Een methode die werkt bij psychosociale problematiek, en net zo krachtig bij het opstarten van een bedrijf of project. Een methode die toepasbaar is bij het weer op gang helpen en dus laten stromen van vastgelopen processen, op welk niveau of van welke aard dan ook.

Alles is cyclisch

Al het natuurlijke op deze wereld vormt, op zijn eigen manier, een cirkel. Alle processen, hoe groot of klein dan ook, zijn onderhevig aan wisselwerking en kringloop en daarmee oneindig. Of het nu om een boom gaat of om een tijdperk; alles is aan dezelfde natuurwetten gebonden. En de natuurwet van het Wiel is dat alles altijd in beweging is, maar dan wel in een natuurlijke richting. De zon gaat altijd in dezelfde windrichting op en beschrijft iedere dag dezelfde boog. Om de volgende dag het proces weer te herhalen. Ieder jaar loopt weer ten einde om gewoon weer opnieuw te beginnen.

Bewustwording maakt keuze mogelijk

Vanzelfsprekend maken ook wij mensen deel uit van deze wereld en dus hebben wij met dezelfde principes te maken. Het enige verschil met de zon is dat wij een keuze hebben. Soms kiezen we er onbewust voor om tegen de stroom, tegen de richting in te gaan. We verzetten ons vaak zonder dat we het in de gaten hebben tegen de natuurlijke gang van zaken. We vergeten om rekening te houden met de wisselwerking en vragen ons vervolgens af waarom het allemaal niet loopt zoals wij willen. De Wielwerkmethode helpt je bewust te worden van jouw innerlijke stroom.

Wat doet de Wielwerkmethode?

De basis van de Wielwerkmethode bestaat uit 5 belangrijke pijlers die het principe van elk natuurlijk proces volgen:

Gedachten

Elk proces begint met een gedachte. Een leuke gedachte over de dag, over jezelf, over een situatie geeft je een fijn gevoel. Negatieve gedachten kunnen je belemmeren om jezelf te zijn of kunnen ervoor zorgen dat je je niet fijn voelt.

Energie

Om dingen te doen, dingen neer te zetten of om jezelf te kunnen zijn, heb je energie nodig. Veel energie is fijn, maar het kan er ook voor zorgen dat je maar bezig blijft. Weinig energie kan een enorme belemmering zijn om de dingen te doen die je zo graag wilt doen.

Emoties

Het voelen en delen van emoties laat alles weer stromen. Of het nou blijheid, boosheid of verdriet is. Door je emoties te (h)erkennen mag je helemaal zijn wie je bent.

Lichaam

Het lichaam is je voertuig waarmee je hier op aarde leeft en met anderen contact maakt. Hoe je lichaam voelt, laat zien hoe het met je gaat, hoe je in het leven staat of hoe je ergens tegenover staat.

Alles samen=JIJ

Jouw eigen beleving van alles samen. Je gedrag, je omgeving, je situatie, je relatie. Alle gevolgen van alle gedachten, energie, emotie en lichamelijke gevoelens samen. Maar ook diegene die je bent onder al die lagen, je kern, je ziel.

Met de Wielwerkmethode worden alle facetten, alle niveaus van een proces onderzocht en in kaart gebracht. Zo doende ontstaat er inzicht in het proces. Zo kunnen we een aantal zaken achterhalen, zoals:

 • In welke fase bevindt het proces zich?
 • Wat zijn de kansen voor en in dit proces?
 • Wat zijn de bedreigingen voor en in dit proces?
 • Wat is er voor nodig om de kansen te benutten en om de bedreigingen het hoofd te bieden?
 • In welke “landschappen” liggen deze kansen en bedreigingen?
 • Hoe kan balans hersteld worden?
 • Hoe komen we in harmonie met het levensritme?
 • Waar vinden we samenhang, wisselwerking, balans?
 • Wat kan losgelaten worden? Wat mag groeien?

Bron:  Wielwerk Opleidingen

Als Holistisch/Wielwerkcoach luister ik naar jou zonder oordeel en d.m.v. de Wielwerkmethode kijken we waar jij je bevindt in je ‘Wiel’, waar loop je vast en wat er nodig is om je Wiel weer in beweging te krijgen. Vervolgens passen we een van de Wielwerk methodes toe zodat je natuurlijke proces weer in de juiste richting gaat stromen waardoor jij weer in je kracht gaat staan.

Wees welkom!

Liefs,

Amra

Volgende: Wat is Reiki
Instagram